Het is mogelijk om een document te scannen en vanuit het kopiemachine van de bibliotheek te mailen naar eender welk mailadres.
Dit gaat als volgt te werk:

  1. Je legt de documenten op de glasplaat of papierinvoer.
  2. Je klikt op de knop “Fax/Scan”.
  3. Je kiest “Directe invoer”.
  4. Je kiest “E-mail”.
  5. Je typt je mailadres in met het toetsenbord.
  6. Je bevestigt met vinkje “V”.
  7. Druk op de blauwe knop om te scannen.